Обука – Тетово, 20 и 21 октомври 2016

Локација: хотел „Скардус“, Тетово

 

Граѓански организации, претставници на ЛЕСС, синдикалци и претставници на средни стручни училишта, како и Универзитетот ЈИЕ од Тетово, директно и интерактивно дознаа и учеа за феноменот лобирање.

Лобирањето како демократски инструмент за креирање на јавни политики во иднина ќе им послужи како да ги раздвижат и динамизираат работите во ЛЕСС. Учесниците во текот на двата дена нештедливо и сконцентрирано ја следеа обуката, поставуваа прашања, нудеа предлози, а презентираа и конкретен предлог иницијатива за директно вклучување на ЛЕСС-те од цела држава преку свој претставник во Економскиот Социјален Совет.

Учесниците најавија дека во иднина ќе го користат и линкот на Европскиот Економско Социјален Комитет, кој овозможува нови познаства меѓу младите и синдикатите, но и нови можности, креирање на идеи, па и наградување.

Macedonian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.