Обука – Куманово, 29 и 30 септември 2016

Локација: „Етно село“, село Младо Нагоричане, Куманово

Претставници на ЛЕСС- Куманово, граѓански и синдикални активисти, како и претставници на општина Куманово, во работна атмосфера и одличен амбиент за работа, одржаа обука на тема „Лобирањето вештина за остварување на целите“.

Со цел поефикасно следење на обуката, учесниците навремено беа запознати со програмскиот опфат на проектот што го реализираат партнерските организации „Агросиндикат“, МНД-Битола и Гаус Институт-Битола, целите на проектот како и очекуваните резултати.

Во текот на дводневната обука на учесниците им беа појаснети поимот лобирање, законската регулатива во Македонија и странство, методите и техниките за лобирање. Исто така учесниците беа запознати со состојбите во ЛЕСС констатирани низ истражувачки процес.

За реазлиација на обуката беа подготвени 9 посебни теми кои беа илустрирани со вкупно 167 слајдови, а беа извршени и директни вклучувња во линкот на Европскиот Економско Социјален Комитет кој предизвика дополнителен интерес.

Macedonian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.