Фокус група – ЛЕСС Куманово

ЛЕСС во Куманово е со најрани почетоци, во 2010 година, со особено вложување во поставувањето од страна на локалните синдикални претставници. Како и во Кавадарци и во Куманово овој процес кој по природа имал потреба од надворешна поддршка, која изостанала, по извесен период од создавањето, ЛЕСС бил ставен во мирување. Позитивниот имплус од средбите меѓу претседателот на Агро-Синдикат, локалниот претставник на синдикатите со клучните луѓе во Општината, секретарот, градоначалникот и оперативниот тим во одделот за Локален економски развој силно се преслика и во реалноста. ЛЕСС Куманово ќе биде повторно заживеан и поддржан низ обуките и работилниците на проектот. Му посакуваме со ЛЕССНО!

Macedonian
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.